Blues Business 2024 - Kraft og Kritisk infrastruktur

/media/lqec2jk4/bb-top.jpg?width=1920&height=1080&format=webp&v=1da76dbe1515490

BLUES BUSINESS 2024 - Fredag 2. august - Notodden teater

Programmet for Blues Business 2024 er nå klart!

I 2024 står energisituasjonen i Norge i fokus, med spørsmål om forsyningssikkerhet, kjernekraft som en mulig løsning, og trepartssamarbeidet Kraftløftet som et viktig initiativ. Lokalt tas det grep på energifronten, for eksempel gjennom etableringen av Notodden Energy HUB. Samtidig rettes oppmerksomheten mot kritisk infrastruktur, med både muligheter og utfordringer på agendaen. Hva er veien videre for norsk energipolitikk?

BB Top (1)